Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Godzwon
 • Wiem, że sprawy prawne to nieraz trudny i złożony proces, dlatego wspieram w nim swoich klientów od A do Z.

  Pomoc, którą oferuję, to szeroki zakres usług prawnych związany z:

  • udzielaniem porad i konsultacji prawnych
  • sporządzaniem opinii prawnych i pism procesowych
  • reprezentowaniem klientów przed sądami i organami

RADCA PRAWNY

mecenas JOANNA GODZWON

 • klientom indywidualnym
 • podmiotom gospodarczym
 • jednostkom sektora finansów publicznych
 • innym podmiotom w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami

Sprawy cywilne:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego
 • sporządzanie i opiniowanie umów a także pomoc w sporach, których przedmiotem są umowy, np. ich zawieranie, wykonywanie lub rozwiązywanie
 • sprawy związane z nieruchomościami
 • sprawy związane z ochroną praw autorskich
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez innych
 • porady, opinie, ekspertyzy i stanowiska

Sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • reprezentowanie klientów w sprawach o ustalenie alimentów oraz ojcostwa
 • występowanie o podwyższenie alimentówlub ich uchylenie
 • pomoc w czynnościach zmierzających do uregulowania kontaktów między dziećmi i rodzicami
 • sprawy o separację

Sprawy pracownicze:

 • doradztwo dotyczące pracowników i pracodawców
 • sporządzanie projektów umów o pracę i innych
 • opiniowanie
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach pracowniczych przed sądem pracy
 • sporządzanie pism procesowych
 • pomoc w argumentacji niezbędnej do rozwiązywania umów, prowadzenie rozmów dotyczących wypowiedzenia umowy

Sprawy gospodarcze:

 • sporządzanie opinii i stanowisk dotyczących prawa gospodarczego
 • sporządzanie statutów i regulaminów

A ponadto sprawy:

 • administracyjne
 • wykroczeniowe
 • karne (pełnomocnictwo)
 • upadłościowe
 • egzekucyjne i zabezpieczające
 • finansów publicznych.

Każdemu, kto szuka pomocy prawnej, zależy na znalezieniu profesjonalnego, rzetelnegoi doświadczonego prawnika, który podejdzie do sprawy uważnie i indywidualnie.

Dzięki swojemu bogatemu i wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w różnych gałęziach prawa oferuję właśnie takie podejście.

Od 1995 roku świadczę usługi doradztwa prawnego, głównie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy i administracji. Wiele razy sporządzałam pisma procesowe, a także reprezentowałam klientów przed sądami.

Pracowałam w sądownictwie, urzędach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, oświacie oraz przedsiębiorstwie budowlanym.

Moją wiedzę i doświadczenie zdobywałam między innymi jako:

 • zastępca Przewodniczącego Kolegium ds. wykroczeń Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz Przewodnicząca składu orzekającego,
 • członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
 • zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;
 • kurator społeczny dla dorosłych i nieletnich
 • współpracownik wydawnictwa WOLTERS KLUWER jako autor list pytań kontrolnych z zakresu finansów publicznych.

Oferuję uczciwe ceny, adekwatne do rodzaju usługi oraz poświęconego na sprawę czasu i zaangażowania:

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, dlatego dokładną wycenę usługi przedstawiam klientowi bezpośrednio podczas spotkania.

Współpraca

Kancelaria Radcy Prawnego

Mirosław Klimkiewicz

Bydgoszcz


Kancelaria Radcy Prawnego

 Grzegorz Kamieniarz

Gniezno

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.